20190925_103740

Maria Pesonen

Eläintenkouluttaja ja -trimmaaja (at)

Maria Pesonen on eläinten trimmaamisen ja kouluttamisen asiantuntija (at), joka on erityisesti perehtynyt koiran sterssittömyyteen, sekä henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin hoitotoimenpiteiden aikana.

Maria on opettanut trimmausta ja koiralähtöistä käsittelyä jo yli viiden vuoden ajan niin alan opiskelijoille useissa eri ammattiopistoissa, kun koiranomistajillekin. Lähtökohtana työssään ja opetuksessaan hänellä on turvallisuuden ja luottamuksen tunne koiran ja hoitotoimenpiteen tekijän välillä niin, että koiran rentouden ja positiivisen tunnetilan kautta toimenpiteeseen välittyy stressitön ja rauhallinen työskentely myös ihmiselle.

Eläinten kouluttamista Maria on tehnyt työkseen jo vuodesta 2008, kouluttaen monia eri koiralajeja ja koiran ja ihmisen hyvään yhteiselämään valmistavia kursseja. Vuodesta 2011 mukaan tuli myös trimmaus, ja törmätessään heti aluksi koirien pelkotiloihin trimmipöydällä, Maria halusi selvittää, miten trimmauksesta, kynsienleikkuusta ja muista toimenpiteistä voidaan tehdä oikeasti mukavia koiralle. Omakin trimmaamisen harjoittelu tuntui mahdolliselta vasta, kun koira pystyi olemaan pöydällä ilman pelkoa.

Trimmaajia opettaessaan Maria ottaa huomioon sen, miten paljon ihmisen on todella tutustuttava trimmausoppien lisäksi koiran eleisiin, käyttäytymiseen ja henkiseenkin hyvinvointiin. Trimmausta harjoitellaan rauhassa, ymmärtäen koiraa eläimenä, jolle tällaiset toimenpiteet ovat lähtökohtaisesti epäluonnollisia, ja joille meidän opettaa ja kertoa rauhassa, mitä aiomme, ja mitä siitä seuraa. Koiran tulee ymmärtää tilanteen neutraalius ja positiivisuus, ja tämä voidaan saavuttaa takaamalla kivuttomuus, turvallisuus ja positiiviset ilahtumisen hetket trimmipöydällä, luottamuksen lisäksi.

Trimmaajan hyvinvointi on myös tärkeässä osassa Marian opetuksessa. Jaksaminen työssä, työergonomia ja työssä onnistuminen ovat opinnoissa tärkeä osa, joka kulkee mukana kaikessa työskentelyssä.

Maria tekee pääosin töitä sellaisten trimmausasiakaiden kanssa, joiden trimmauspelko on jo vakava. Hänellä onkin jo 10 vuoden kokemus siitä, miten haastavistakin lähtökohdista voidaan päästä tilanteeseen, jossa koira tulee mielellään trimmaukseen tai kynsienleikkuuseen, ja pystyy kokemaan pöydällä iloa

Marialla on itsellään ollut maatilalla useita eläimiä, joiden kanssa on tehnyt myös eläinavusteista työskentelyä. Näin ollen hän on työskennellyt paljon myös muiden eläinlajien kanssa etenkin käsittelyasioissa, ja tekee mm. Aasien kanssa kaviokäsittelyopetusta. Myös lampaiden kerinnän stressittömyyttä Maria on opettanut lemmikkilampaiden omistajille.