Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERIN NIMI

Dog Oriented Instituten verkkopalveluiden käyttäjärekisteri

REKISTERINPITÄJÄ

Doi Oy

Osoite: Doi Oy (Dog Oriented Institute), Pärehöylänpolku 15, 03220 Tervalampi

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Dog Oriented Instituten verkkopalveluiden käyttäjän (jäljempänä “Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva Dog Oriented Instituten verkkopalveluihin sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä “Palvelu”) liittyvä henkilötietojen käsittely.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, markkinointiin, tilastointiin sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

– Henkilötiedot – Yhteystiedot – Käyttötiedot – Muut Käyttäjän itse antamat tiedot

Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä, henkilötietolain sallimissa rajoissa, Dog Oriented Instituten omissa rekistereissä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ellei Käyttäjä ole itse antanut siihen lupaa.

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tiedot kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

TARKASTUSOIKEUS

Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Raili Halme, Pärehöylänpolku 15, 03220 Tervalampi

DOG ORIENTED INSTITUTEN YLEISET OSALLISTUMIS- JA KILPAILUSÄÄNNÖT JA -EHDOT

 • Pääsy kaikkiin Dog Oriented Instituten kilpailuihin edellyttää osallistujan noudattavan yhteisiä pelisääntöjä.
 • Dog Oriented Instituten tarjoamia tuotepalkintoja ei voi vaihtaa esimerkiksi rahaksi tai toiseen palkintoon. Kaikki palkinnot mainitaan erikseen kilpailun yhteydessä ja ne toimitetaan voittajille sellaisenaan, kuten palkintokuvauksessa on ilmoitettu.
 • Dog Oriented Instute toimittaa kaikki tuote- ja tavarapalkinnot Suomen Postin kautta tai sähköisesti, ellei toisin ilmoiteta.
 • Mikäli voittajaa ei tavoiteta esimerkiksi puutteellisten yhteystietojen perusteella, palautuu palkinto uudelleen jaettavaksi.
 • Dog Oriented Institute maksaa kaikista raha- ja tuotepalkinnoista palkintoverot, ellei toisin ilmoiteta.
 • Mikäli kilpailuun osallistuminen edellyttää 18 vuoden ikää, siitä ilmoitetaan erikseen. Esimerkkinä voi olla vaikka VIP-kutsu paikkaan, joka toimii samalla anniskelualueena.
 • Dog Oriented Instituten koulutusohjaajat ja ongelmakoirakouluttaat eivät saa osallistua tai voittaa palkintoja.
 • Jos käyttäjä voittaa palkinnoksi matkan, vastaa hän itse vakuutuksistaan ja muista asioista. Dog Oriented Institute tarjoaa yleensä vain esimerkiksi lentoliput ja hotelliyöpymisen. Muista kuluista sovitaan/ilmoitetaan aina erikseen.
 • Dog Oriented Institutella on lupa käyttää voittajan nimeä esimerkiksi kilpailun jälkimarkkinoinnissa.
 • Dog Oriented Institute kertoo voitosta voittajalle henkilökohtaisesti sähköpostin välityksellä.
 • Dog Oriented Instituten verkkosivuilla olevaan kilpailuun voi osallistua useaan otteeseen. Mikäli kilpailun luonne ei vaadi tietoa, pelkästään yhteystietojen jättämisen, huomioidaan kilpailijalta vain yksi osallistuminen arvontaan. Myös helpoissa kyllä/ei -tyylisissä kilpailuissa noudatetaan samaa periaatetta. Poikkeuksista ilmoitetaan aina erikseen. Dog Oriented Institute ei vastaa siitä, jos lähetetty palkinto katoaa matkalla voittajalle, ellei erikseen sovita.
 • Kilpailuun osallistuneiden tulee aina käyttää omaa nimeään. Mikäli joku esiintyy toisella nimellä, voi hän menettää palkinnon.
 • Dog Oriented Institute ei vastaa, mikäli voitetut liput konserttiin, matkalle tai vaikka urheilutapahtumaan peruuntuu Dog Oriented Institutesta riippumattoista syistä. Lippuja ei voi lunastaa takaisin rahaksi, koska kyseessä on yleensä ns. ilmaisliput.
 • Dog Oriented Institute pitää oikeuden muuttaa kilpailuiden sääntöjä kaikkina ajankohtina.
 • Dog Oriented Institute noudattaa kaikissa kilpailuissa Suomen valtion lakia, mm. arpajaislakia.